Tanie bilety lotnicze

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki tanich lotów i rezerwuj bilet lotniczy w 3 min
klasa ekonomiczna
1 pasażer
dorośli
dzieci 2-11 lat
niemowlęta 0-24 miesiące

Zapoznaj się z naszym regulaminem

Wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi zgodnie z Regulaminem serwisu BiletyBilety.pl przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy i przyjmuję do wiadomości, że w tym zakresie na podstawie art. 38 Ustawy, z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu utraci prawo odstąpienia od umowy, ponadto w przypadku rezerwacji usług podmiotów trzecich - linii lotniczych lub autokarowych stosuje się przepisy i warunki w/w Jeśli podmioty świadczące usługi dopuszczają możliwość zwrotu części wartości usług w przypadku odstąpienia od umowy klient zostanie o tym poinformowany. Opłaty transakcyjne serwisu BiletyBilety.pl są zawsze bezzwrotne.

Wybierz temat, z którym chcesz się zapoznać

Internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych BiletyBilety.pl unormowany jest niniejszym regulaminem i stosownie do przepisu art. 384 § 1 kc stanowi wzorzec wiążącej strony umowy zawartej pomiędzy Klientem, a IMPULS S.C. mieszcząca się w Łodzi, ul.Sienkiewicza 67, NIP: 725-18-69-710, Regon: 473206376 zwanym dalej Sprzedającym, a będącym operatorem portalu.

Regulamin został zmieniony 11.05.2018 i z tym dniem wchodzi w życie, zastępując postanowienia poprzedniego regulaminu. Regulamin został uzupełniony o paragraf dotyczący informacji o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

Warunkiem skorzystania z systemu BiletyBilety.pl jest pełna akceptacja przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu.

BiletyBilety.pl - system komputerowy umożliwiający Klientowi wyszukanie połączeń lotniczych na dowolnych trasach, w dowolnych terminach, a następnie ustalenie ceny biletu lotniczego, dokonanie rezerwacji lotu i zakupu biletu oraz rezerwacji miejsca hotelowego, ubezpieczenia podróży, i wynajmu auta

bilet lotniczy - potwierdzenie zawarcia umowy przewozu lotniczego

użytkownik - osoba fizyczna lub osoba prawna

pasażer - osoba odbywająca podróż na podstawie zakupionego biletu lotniczego

sprzedający - IMPULS S.C. jako przedsiębiorca prowadzący internetowy system rezerwacji i zakupu biletów lotniczych i innych usług turystycznych BiletyBilety.pl

przewoźnik - przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny prowadzący działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego

linie lotnicze typu „low cost” - (zakup opisany w p 4, 5 §7 regulaminu) nie należą do IATA w związku z tym nie podlegają ogólnym warunkom przewozu IATA, każda z tych linii posiada swój odrębny regulamin

Celem funkcjonowania systemu jest umożliwienie Klientowi ustalenia odpowiedniej trasy i terminu przelotu, dokonania rezerwacji oraz zakupu biletu lotniczego, wynajmu miejsca hotelowego oraz wynajmu auta.

Klient oświadcza, że:

 1. Jest osobą fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych lub osobą prawną.
 2. Posługuje się prawdziwymi danymi osobowymi / danymi ujawnionymi w odpowiednich rejestrach oraz prawdziwymi danymi osobowymi pasażera.
 3. Upoważnia Sprzedającego do przetwarzania swoich danych oraz danych pasażera w celu dokonania rezerwacji i zakupu biletu lotniczego, a w związku z tym upoważnia również Sprzedającego do ich przekazania Przewoźnikowi w tych samych celach.
 4. Zna postanowienia niniejszego regulaminu, akceptuje je w całości i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Korzysta z BiletyBilety.pl wyłącznie w celu wyszukania odpowiednich połączeń lotniczych, zapytania o ich cenę, dokonania rezerwacji i zakupu biletów lotniczych.
 1. Sprzedający oświadcza, iż nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Klienta co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności:
  1. z tytułu przerw lub zakłóceń w działaniu sieci Internet
  2. z tytułu nieprawidłowego wskazania prze Klienta danych niezbędnych do przyjęcia rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego
  3. za działania lub zaniechania Przewoźników, w tym za zmiany bądź anulowanie rezerwacji Klienta
  4. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Przewoźnika umowy przewozu.
 2. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór taryfy, jak również za spełnienie przez niego warunków do skorzystania z wybranej taryfy.
 3. Sprzedający oświadcza, że w celu dokonania rezerwacji lub zakupu biletu lotniczego konieczne jest wskazanie przez Klienta jego danych osobowych oraz danych osobowych pasażera.
 4. Przechowywanie i przetwarzanie danych w związku z charakterem usługi, jaką jest zapytanie o rezerwację i zakup biletu lotniczego, informacja zawierająca imię, nazwisko, płeć oraz w przypadku dzieci, młodzieży i seniorów wiek, przekazywana jest bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych obsługujących wybrane przez Użytkownika połączenia lotnicze.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, przez IMPULS S.C., ul. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź oraz na przekazanie danych Przewoźnikom w celu realizacji usługi oraz w celach marketingowych. Udostępnienie danych jest dobrowolne jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do żądania ich usunięcia z bazy marketingowej.
 6. Podanie adresu e-mail jest warunkiem koniecznym do przesłania potwierdzenia rezerwacji lotniczej oraz do dalszego kontaktu z Klientem w celu realizacji rezerwacji i wystawienia biletu lotniczego.
 1. Wybór połączenia lotniczego

  W celu dokonania wyboru połączenia Klient portalu podaje we właściwych rubrykach następujące informacje: port wylotu, port przylotu, data wylotu, data powrotu, liczba pasażerów, rodzaj taryfy, preferowany przewoźnik, status osoby podróżującej (np. student, dziecko, senior), swoje dane osobowe, dane osobowe pasażera oraz adres e-mail, a także sposób płatności za bilet.

 2. Rezerwacja - złożenie oferty zakupu biletu lotniczego

  Po dokonaniu przez Klienta wyboru połączenia lotniczego i po złożeniu zapytania o możliwość rezerwacji, otrzyma on od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia rezerwacji w formie wiadomości e-mail, o ile rezerwacja taka będzie możliwa. W potwierdzeniu rezerwacji wskazany zostanie w szczególności:

  1. numer rezerwacji w formacie "Rezerwacja XXXXXX"
  2. cena biletu lotniczego
  3. wszystkie pozostałe koszty związane z jego zakupem (opłata za wystawienie biletu*, ewentualne ubezpieczenie, dopłata za wysyłkę biletu papierowego)
  4. okres ważności rezerwacji (czas na wykup)

  Cena biletu wyrażona jest w złotych polskich. Z uwagi na podawanie przez linie lotnicze opłat lotniskowych w USD cena może ulec niewielkim zmianom w zależności od dziennego kursu USD.

  (*) Opłata za wystawienie biletu tak zwana "opłata serwisowa" (z ang. transaction fee) jest wprowadzoną przez linie lotnicze dopłatą za rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych; wysokość opłaty zależy od linii lotniczej i trasy na jaką został zarezerwowany bilet lotniczy. Opłata serwisowa za wystawienie biletu lotniczego jest opłata w każdym przypadku bezzwrotną. Za bilety zarezerwowane w serwisie BiletyBilety.pl pobierane są następujące opłaty serwisowe bez względu jaki przewoźnik obsługuje połączenie:

  Dla jednego pasażera (osoba dorosła, dziecko, młodzież, osoba starsza):

  • 70 PLN za bilet na połączenia krajowe w Polsce
  • 90 PLN za bilet na połączenia europejskie
  • 120 PLN za bilet na pozostałe połączenia (Bliski i Środkowy Wschód, międzykontynentalne)

  Niemowlę (0-2):

  • 0 PLN za bilet na wszystkie połączenia operowane liniami regularnymi oraz tanimi z oznaczeniem "LOW"

  i opłaty serwisowe dotyczące tanich linii czyli taryf lowcost i linii regularnych, ale taryf internetowych

  Potwierdzenie rezerwacji nie jest biletem lotniczym i nie upoważnia do odbycia podróży. Z uwagi na dynamiczny podział miejsc w samolotach dokonywany przez Przewoźników, mogą oni jednostronnie skrócić okres ważności rezerwacji (pkt.d).

 3. Zakup biletu

  Za moment zakupu biletu i zawarcia umowy przewozu uważany jest moment wystawienia biletu lotniczego. Bilety wystawiane są w dniach i godzinach: poniedziałek - piątek 09.00 do 18.00 oraz w soboty 10.00 do 13.00. W sytuacjach nadzwyczajnych*, niezależnych od operatora portalu, cena biletu może ulec zmianie w okresie ważności rezerwacji, tj. pomiędzy zamówieniem biletu a datą wystawienia. W takim przypadku Klient zostanie bezzwłocznie poinformowany o możliwości dopłaty różnicy lub wycofania całości wpłaconych kwot i odstąpienia od zawarcia umowy przewozu. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.

  (*) Za sytuacje nadzwyczajne przyjmuje się w szczególności: zmianę opłat paliwowych i lotniskowych wprowadzanych przez Przewoźników bez uprzedzenia.

 4. Odwołanie rezerwacji

  Przez Klienta

  Klient ma prawo odwołać rezerwację w dowolnym momencie bez konsekwencji finansowych do momentu wystawienia biletu lotniczego. Po zawarciu umowy przewozu odwołanie rezerwacji i zwrot biletu możliwy jest na warunkach określonych w paragrafie nr 11 niniejszego regulaminu.

  Przez Sprzedającego

  Potwierdzona rezerwacja może zostać odwołana przez Sprzedającego w okresie jej ważności jedynie w przypadku, gdy Przewoźnik odwoła lot, zmieni lub wycofa wybraną przez Klienta taryfę. W tej sytuacji Klientowi nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie a jedynie zwrot całości wpłaconych kwot na poczet biletu.

 5. Użytkownik przed dokonaniem płatności zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych zawartych w przesłanym potwierdzeniu oraz informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia biletu w odpowiednim czasie. Nie opłacenie terminowe rezerwacji, traktowane jest jak jednostronne zerwanie umowy o świadczenie usług.
 1. Zapłata kartą kredytową za połączenia linii regularnych – taryfy publikowane

  W celu dokonania zapłaty kartą kredytową Klient zobowiązany jest do podania drogą internetową następujących danych:

  rodzaj karty / VISA, MASTERCARD

  numer karty

  kod CVC/CVV

  data ważności karty

  imię i nazwisko właściciela karty

  Dane te są przekazywane bezpośrednio do systemu rezerwacji linii lotniczych za pomocą protokołu SSL, przy użyciu kodowanego klucza, którego długość wynosi 128 bitów.

  W przypadku płatności kartą kredytową, rezerwacja zostanie sprawdzona pod kątem poprawności danych i kalkulacji a bilet zostanie wystawiony w dniu otrzymania rezerwacji w godzinach określonych w pkt 5.3. W przypadku rezerwacji dokonanych poza tymi godzinami, bilet zostanie wystawiony następnego dnia.

  Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania procesu wystawiania biletów i nawiązania kontaktu potwierdzającego dane właściciela karty kredytowej w przypadku:

  • podróży rozpoczynających się w innych niż polskie portach lotniczych
  • braku możliwości potwierdzenia przez wystawcę karty zrealizowania płatności

  W razie jakichkolwiek problemów z wystawieniem biletu (odmowa akceptacji karty kredytowej, przekroczony limit, itp.), proces wystawiania biletów zostaje przerwany a konsultant Call Center skontaktuje się z Państwem. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną zmianę dostępności miejsc i/lub ceny biletu związaną z opóźnieniem wywołanym niemożliwością sprzedaży biletu w terminie oryginalnej rezerwacji.

  Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi rozlicza bezpośrednio linia lotnicza natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza firma IMPULS s.c. za pośrednictwem FIRST-DATA (Polcard) S.A. (MultiBank).

  W przypadku zakupu biletu lotniczego przy użyciu karty kredytowej osoby trzeciej, do której to osoby nie będzie odnosiła się rezerwacja lotnicza, należy wydrukować, wypełnić i podpisać PEŁNOMOCNICTWO, które należy przesłać na nr fax 42 663 80 80 lub zeskanować i przesłać email na adres INFO@BILETYBILETY.PL

  UWAGA! Nieuprawnione użycie cudzej karty kredytowej jest przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze więzienia zgodnie z art. 278 § 1 Kodeksu Karnego. W przypadku podejrzenia dokonania takiego przestępstwa Sprzedający zgłosi je odpowiednim organom ścigania i wstrzyma się od wystawienia biletów lotniczych.

 2. Zapłata przelewem bankowym

  Zapłata przelewem bankowym dokonywana jest na następujący rachunek bankowy:

  IMPULS S.C.
  ul. Sienkiewicza 67
  90-009 ŁÓDŹ

  MultiBank OBD BRE Bank S.A.
  rach. nr: 11 1140 2017 0000 4202 0338 0417

  lub

  Inteligo PKO BP S.A.
  rach. nr: 73 1020 3378 0000 1602 0115 6694

  W poleceniu przelewu należy bezwzględnie wpisać imię i nazwisko Pasażera(ów) oraz numer rezerwacji w formacie XXXXXX. W przypadku, gdy rezerwacja dokonywana jest w ostatnich dniach tygodnia (czwartek, piątek) lub gdy "time limit" (czas na wykup rezerwacji) jest bliski, prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu: mailem na adres: INFO@BILETYBILETY.PL Pliku .pdf generowanego z systemu bankowego faksem na numer (+48) 42 663 80 80 w formie dokumentu z pieczęcią memoriałową banku

  UWAGA: Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od dnia przedstawienia (przesłania) potwierdzenia zlecenia wykonania przelewu, kwota należna nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym Impuls s.c., to firma ma prawo do kasacji wygenerowanego biletu. Kosztami związanymi z kasacją zostanie obciążony zamawiający zgodnie z warunkami taryf kasowanego biletu lotniczego.

  W przypadku podejrzenia próby oszustwa, będą podejmowane kroki prawne.

  Za moment zapłaty przyjmuje się dzień zaksięgowania zapłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.

  Aby uniknąć niepotrzebnych opóźnień, uprzejmie prosimy naszych Klientów o dokonywanie przelewów bankowych a nie pocztowych wpłat na konto.

 3. Zapłata gotówką

  Klient może dokonać płatności za rezerwację gotówką w naszej siedzibie:

  ul. Sienkiewicza 67, ŁÓDŹ

 1. Całkowity koszt rezerwacji biletu lotniczego tanich linii lotniczych, prezentowany w podsumowaniu rezerwacji, jest każdorazowo określany w złotych polskich (PLN) i zawiera:
  • taryfę lotniczą (cena za przelot)
  • opłaty lotniskowe i podatki lokalne
  • opłaty za usługi dodatkowe o ile zostały wybrane przez Użytkownika
  • opłatę serwisową za dokonanie rezerwacji
 2. Z uwagi na fakt, iż taryfa lotnicza zastosowana dla danego biletu lotniczego, a także podatki i opłaty lotniskowe mogą być wyrażone w walutach obcych, ostateczna cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty lub sposobu rozliczania karty kredytowej Użytkownika.
 3. Opłata serwisowa, o której mowa w §5 pkt.2. jest stałą i bezzwrotną opłatą pobieraną od każdego pasażera z tytułu dokonanej rezerwacji oraz za czynności związane z jej obsługą i jest wykazywana osobno w trakcie dokonywania rezerwacji.
 4. Rezerwacje biletów lotniczych tanich linii lotniczych dokonywane za pośrednictwem Serwisu Użytkownik opłaca kartą kredytową.
 5. Przetwarzanie płatności za rezerwację odbywa się w pełni automatycznie w czasie rzeczywistym. Obciążenie karty Użytkownika Serwisu następuje w dwóch niezależnych transakcjach: taryfę lotniczą wraz z należnymi podatkami, opłatami lotniskowymi i usługami dodatkowymi rozlicza bezpośrednio tania linia lotnicza natomiast opłatę serwisową za wystawienie biletu rozlicza firma IMPULS s.c. (operator serwisu BiletyBilety.pl ) za pośrednictwem FIRST-DATA (Polcard) S.A. (MultiBank).
 6. Dla gwarancji rezerwacji dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia §6 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
 1. Cena za pobyt w hotelu określana jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 2. Hotel może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co IMPULS s.c. nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Rezerwacje usług hotelowych dokonywane za pośrednictwem Serwisu nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
 4. Dla dokonania rezerwacji niezbędne jest posiadanie karty kredytowej. Podane w trakcie dokonywania rezerwacji dane karty są przekazywane bezpośrednio do wybranego hotelu i służą jedynie do zagwarantowania rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Użytkownika dokonuje, zgodnie z warunkami danej rezerwacji i polityką anulacyjną, wyłącznie hotel.
 5. Dla gwarancji rezerwacji hotelowej dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia §6 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
 6. IMPULS S.C. nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez hotel, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 1. Cena wynajmu określana jest każdorazowo w złotych polskich (PLN) i może ulegać wahaniom ze względu na różnice kursów walut pomiędzy terminem dokonania rezerwacji, a momentem obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 2. Wypożyczalnia może zmienić lub wycofać ze sprzedaży zarezerwowaną ofertę już po dokonaniu rezerwacji, za co BiletyBilety.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Rezerwacje usług wynajmu samochodów dokonywane za pośrednictwem Serwisu nie podlegają żadnym dodatkowym opłatom rezerwacyjnym czy manipulacyjnym.
 4. Dla dokonania rezerwacji niezbędne jest posiadanie karty kredytowej. Podane w trakcie dokonywania rezerwacji dane karty służą, w zależności od wybranej wypożyczalni i warunków wynajmu, do automatycznej blokady środków na karcie kredytowej Użytkownika lub jedynie do zagwarantowania jego rezerwacji. Obciążenia karty kredytowej Użytkownika dokonuje wyłącznie wypożyczalnia.
 5. Dla opłacenia lub gwarancji rezerwacji wynajmu samochodu dokonywanej kartą kredytową, o której mowa powyżej, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia §6 pkt.1 niniejszego Regulaminu.
 6. BiletyBilety.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób rozliczenia transakcji przez wypożyczalnię samochodów, ponadto zastrzega, iż nie ma żadnego wpływu na moment faktycznego obciążenia rachunku karty kredytowej Użytkownika.
 1. Obecnie większość biletów lotniczych jak również vouchery hotelowe i potwierdzające wynajem auta, są generowane przez systemy rezerwacyjne w formie elektronicznej (E-tix). Taka forma umożliwia przesyłanie biletów pocztą elektroniczna e-mail. Z uwagi na ten fakt Użytkownik jest zobligowany do podania właściwego adresu e-mail podczas dokonywania rezerwacji usług turystycznych.
 2. Klient może, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w trakcie dokonywania rezerwacji, odebrać zakupiony bilet osobiście w punktach obsługi Sprzedającego legitymując się przy odbiorze dowodem tożsamości ze zdjęciem.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną w formacie .pdf ( eko-faktura ) na adres podany podczas dokonywania rezerwacji usług turystycznych. Na prośbę Użytkownika faktura może zostać przesłana w formie tradycyjnej lub odebrana osobiście w siedzibie Impuls S.C.
 1. Klient ma prawo do dokonania zwrotu zakupionego biletu lotniczego pod warunkiem, że określone przez Przewoźnika dla danej taryfy warunki zezwalają na to.
 2. Taryfa określa ponadto, czy i w jakiej części nastąpi utrata należności uregulowanej za bilet.
 3. W celu dokonania zwrotu biletu Klient musi go dostarczyć na swój koszt do siedziby Sprzedającego nie później, niż na 24 godziny przed czasem rozpoczęcia podróży, po wcześniejszym zgłoszeniu i anulowaniu rezerwacji drogą telefoniczną lub emailem.
 4. Zwrot należności za bilet, po dokonaniu ewentualnych potrąceń, następuje w zależności od tego w jaki sposób została dokonana zapłata za bilet:
  • w przypadku dokonania zapłaty gotówką - zwrot następuje w punkcie obsługi Sprzedającego, w którym nastąpiła zapłata za bilet
  • w przypadku dokonania zapłaty przelewem - zwrot następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy
  • w przypadku dokonania zapłaty kartą kredytową - zwrot następuje poprzez uznanie numeru karty kredytowej, z której dokonana została zapłata, w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty zwrotu biletu
 5. Sprzedający, zastrzega sobie naliczenie dodatkowej opłaty serwisowej, której wysokość określa §5 pkt.2, za procedowanie zwrotu związanego z kasacją biletu lotniczego przez pasażera, czy anulowaniem lotu przez linie lotniczą.
 6. Do zawartych umów zakupu biletów lotniczych nie mają zastosowania przepisy o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (vide: art. 3 ust. 1 pkt. 4 Ustawy o prawach konsumenta) - a to z uwagi na wyłączenie ustawowe tej regulacji, stosowane także wobec pośredników w zawieraniu umów o przewóz, na podstawie wyroku TSUE sygn. C-96/21; Dz.U.UE.C.2022/207/5, LEX nr 3327671, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 31 marca 2022 r.
 1. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nie odbycia podróży z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika, z powodu podania przez Klienta nieprawdziwych danych niezbędnych do wystawienia biletu lub nie spełniania przez Klienta wymogów właściwych dla wybranej przez niego taryfy, braku wymaganych dokumentów umożliwiających podróż takich jak dowód tożsamości, paszport, wiza, badania lekarskie itp., z powodu siły wyższej, strajku lub lokautu pracowników Przewoźnika bądź pracowników obsługi naziemnej lotniska.
 2. Zgodnie z regulacja UE nr 261/2004 (wersja polskojęzyczna) z dnia 17 lutego 2004, określająca prawa pasażera w ruchu lotniczym, to linie lotnicze reprezentują sprzedawcę biletu względem pasażera, bez względu na to czy lot jest lotem rejsowym linii regularnych czy też linii nisko-kosztowych zwanych "tanimi liniami lotniczymi". Regulacja określa odpowiedzialność sprzedawcy biletu w sposób jednoznaczny. REGULACJA UE 261/224
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 Maja 2016 , zwanym dalej w skrócie RODO), obowiązującym od 25 maja 2018 roku, z przyjemnością informujemy, że wdrożyliśmy i realizujemy obowiązki związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

Definicje:

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczącej zidentyfikowanej, lub możliwej do zidentyfikowania, osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane bankowe, numery dokumentów tożsamości.
 • Podmiotem danych jest osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.
 • Administrator to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Niniejsza informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią regulaminu serwisu internetowego www.BiletyBilety.pl dotyczy pozyskanych bezpośrednio i przetwarzanych danych osobowych Usługobiorcy/Klientów będących osobami fizycznymi (lub prowadzącymi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne), których dane dotyczą, zgodnie z wymaganiami informacyjnymi nałożonymi na Administratora danych osobowych na podstawie art. 13 RODO.

Ponadto z uwagi na fakt możliwości pozyskania danych osobowych osób z innego źródła ( np. zlecenia wykonania umowy na rzecz osoby innej niż zamawiająca, zawierającego dane przekazane niebezpośrednio ), lub danych osób wskazanych w celu realizacji umowy , niniejsza informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią regulaminu serwisu internetowego www.BiletyBilety.pl, zgodnie z wymaganiami informacyjnymi nałożonymi na administratora danych osobowych na podstawie art. 14 RODO.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych (w dalszej części użyto określenia: Dane ) jest firma Impuls S.C. z siedzibą pod adresem 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 67, e-mail: info@biletybilety.pl , Dane będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym należytą ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, na podstawie art. 6 lub art. 9 rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W sprawach związanych z Pani/a Danymi proszę kontaktować się bezpośrednio Administratorem Ochrony Danych, e-mail: info@biletybilety.pl
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy zakupu usług na podstawie złożonego zamówienia Usługobiorcy/Klienta w serwisie internetowym www.BiletyBilety.pl i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1. Dane będą przetwarzane adekwatnie do potrzeb, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane. Brak potwierdzenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych automatycznie skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy i automatycznym usunięciem przekazanych danych osobowych Usługobiorcy/Klienta z bazy danych.
 5. Dane będą udostępniane wybranemu w zamówieniu przewoźnikowi/przewoźnikom lub innemu podmiotowi, w tym pośrednikowi realizującemu zamawianą usługę na zlecenie Usługobiorcy/Klienta w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 6. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanymi kartami płatniczymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
 7. Dane przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c, wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, art. 6 pkt. 1 lit. f, w tym w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, wykrywania nadużyć i zapobiegania im.
 8. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez Administratora lub przez inny podmiot na zlecenie Administratora po wyrażeniu zgody Usługobiorcy/Klienta.
 9. Odbiorcami Pani/a (Usługobiorcy/Klienta ) danych osobowych mogą być:
  • podmioty wspierające operacyjne wykonanie umowy, takie jak : obsługa techniczna urządzeń i produktów służących do realizacji umowy, obsługa faktur, Call Center, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
  • wydawcy kart płatniczych, organizacje płatnicze, banki w zakresie realizacji płatności,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
  • agenci, agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży usług Administratora.
 10. Administrator nie przewiduje aby Dane mogły być przekazane automatycznie poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej lub organu administracji publicznej w jakimkolwiek innym celu niż związanym z realizacją usługi zamówionej na zlecenie Usługobiorcy/Klienta. Wyjątek stanowi żądanie przekazania danych przez uprawnione podmioty administracji publicznej, lub obowiązki wynikające z postanowień obowiązujących przepisów prawnych.
 11. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji umowy, nie dłużej niż w określonych obowiązujących przepisach prawnych ( w tym obowiązkach podatkowych ), po tym czasie zostaną automatycznie usunięte. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 12. Ma Pan/i (Usługobiorca/Klient) prawo w odniesieniu do własnych danych osobowych jako podmiot danych:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania lub aktualizacji danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • żądania od Administratora trwałego usunięcia danych osobowych (prawo do zapomnienia)

  W sprawach wymienionych powyżej należy kontaktować się z Administratorem w formie pisemnej pod adresem 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 67, lub e-mail: info@biletybilety.pl

 13. Ma Pan/i (Usługobiorca/Klient) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 14. Ma Pan/i (Usługobiorca/Klient) także prawo do przenoszenia Danych do innego Administratora w zakresie określonym art. 20 Rozporządzenia (w szczególności historii transakcji).
 15. Przysługuje Pani/u (Usługobiorca/Klient) prawo wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
 16. Podanie danych osobowych i tym samym zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne i umowne lecz jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania w celu realizacji umowy, ewentualne niepodanie danych w konsekwencji powoduje odstąpienie od umowy bez wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do serwisu internetowego www.BiletyBilety.pl

Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja podanego niżej Regulaminu. Akceptacja Regulaminu www.biletybilety.pl stanowi oświadczenie, że każdy Użytkownik zapoznał się z warunkami zakupu biletu przez serwis biletybilety.pl oraz z Umownymi Warunkami Przewozu. Serwis biletybilety.pl daje możliwość dokonania zakupu lub rezerwacji biletu poprzez system Voyager.

Użytkownik - każda pełnoletnia osoba korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu, lub złożenia zamówienia na rezerwację; zamiennie Użytkownik może być określany jako Klient, Pasażer. Użytkownikiem jest także osoba która dokonuje zakupu w imieniu innej osoby. Wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zakupu biletu ponosi Pasażer.

Przewoźnik - wybrana przez Użytkownika firma realizująca wybrane połączenia autokarowe.

Strony transakcyjne - strony internetowe serwisu biletybilety.pl pozwalające na zakup biletu autokarowego przez Internet.

Regulamin korzystania z serwisu - wymaga akceptacji w procesie zakupu biletu.

Umowne Warunki Przewozu - szczegółowe warunki przewozu osób określane przez każdego przewoźnika dotyczące praw i obowiązków Pasażera jak i Przewoźnika (zakup biletu jest jednoznaczny z akceptacją tych warunków).

Umowa zakupu biletu - umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem i Przewoźnikiem na zrealizowanie przewozu w ramach zakupionego biletu.

 1. Użytkownik za pośrednictwem wyszukiwarki połączeń dokonuje wyboru trasy podróży, przewoźnika i odpowiedniej taryfy cenowej.
 2. Warunkiem pomyślnie przeprowadzonej rezerwacji jest prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika kwestionariusza osobowego i akceptacja Umownych Warunków Przewozu i niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku gdy Użytkownik dokonuje rezerwacji za pośrednictwem systemu Voyager wówczas dokonuje płatności za wybraną rezerwację poprzez jeden z dostępnych systemów: e-Card, e-przelewy.
 4. Od czasu złożenia rezerwacji, Użytkownik ma 15 min na pomyślne przeprowadzone operacji zapłaty za bilet. Po przekroczeniu tego czasu - rezerwacja zostaje automatycznie usunięta.
 5. Za anulowanie rezerwacji w przypadku nie dokonania płatności w określonym limicie czasu - 15 min - serwis biletybilety.pl nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Osoba dokonująca płatności za bilet nie musi być pasażerem (w kwestionariuszu osobowym do rezerwacji, należy podać dane personalne Pasażera).
 7. Aby dokonać płatności za wybraną podróż należy posiadać obsługiwaną przez e-Card kartę płatniczą lub konto z dostępem internetowym w odpowiednim banku, oraz zabezpieczyć odpowiednią kwotę na obciążenie karty lub rachunku bankowego za zakupiony bilet.
 8. W przypadku braku możliwości zablokowania odpowiedniej kwoty na karcie płatniczej lub braku wystarczających środków na koncie rezerwacja nie zostanie potwierdzona.
 9. System e-Card zapewnia bezpieczne realizowanie transakcji. W trakcie autoryzacji w systemach płatniczych sprzedający nie uzyskuje żadnych danych o koncie Użytkownika.
 10. Po pomyślnym dokonaniu rezerwacji i płatności Użytkownik na posiadanym sprzęcie umożliwiającym wydruk formatu A4 - drukuje właściwy bilet.
 11. Wydrukowany bilet jest dokumentem upoważniającym do odbycia podróży.
 12. Dokonanie zakupu za pośrednictwem biletybilety.pl jest zawarciem wiążącej Umowy pomiędzy Użytkownikiem i Przewoźnikiem oraz oznacza całkowitą akceptację Warunków Przewozu w szczególności warunków dotyczących stosowanych cen, dodatkowych opłat manipulacyjnych oraz opłat stosowanych w przypadku rezygnacji z podróży i zwrotu biletu.
 13. Rezerwacji i zakupu biletu mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.
 1. Użytkownik ma prawo do zwrotu i zmian w zakupionych biletach poprzez serwis biletybilety.pl.
 2. Warunkiem dokonania zmiany lub zwrotu jest zgodność operacji z Umownymi Warunkami Przewozu przewoźnika, z którym została zawarta umowa w trakcie zakupu biletu. Za zmiany i zwroty pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna.
 3. Zmiany i zwroty zgodnie z Umownymi Warunkami Przewozu są wykonywane przez wyznaczone Biura Obsługi Klienta wskazane przez konsultanta Serwisu.
 1. Do dokonania rezerwacji i zakupu niezbędne jest podanie podstawowych danych osobowych (imię, nazwisko, data urodzenia). Podane dane w kwestionariuszu do rezerwacji biletu autokarowego są wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi przewozu. Dodatkowe dane osobowe mają charakter dobrowolny i wykorzystywane są przez Administratora danych tylko w sytuacjach awaryjnych. Administratorem danych osobowych podawanych przez Użytkownika jest Przewoźnik, z którym w momencie zakupu zostaje zawarta Umowa.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.
 1. Zakup biletu jest umową cywilno-prawną zawieraną pomiędzy Przewoźnikiem i Użytkownikiem za pomocą serwisu BiletyBilety.pl.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu Biletybilety.pl zgodnie z jego przeznaczeniem, przepisami prawa oraz Regulaminem Serwisu.
 3. Wykorzystywanie Serwisu do składania przez Użytkownika nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji, przenoszenie praw wynikających z zawarcia umowy na osoby trzecie jest niedozwolona.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych i danych dotyczących płatności.
 5. Użytkownik dokonując zakupu biletu i akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że znane są mu przepisy prawa cywilnego i karnego dotyczące działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz wynikające z tego konsekwencje.
 6. Serwis BiletyBilety.pl oświadcza, że o działaniach o charakterze przestępczym (hacking, oszustwo, itp.), poinformuje właściwe organy ochrony prawa.
 7. Przewoźnik ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy Użytkownik nie dostosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w przypadku podania nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych osobowych niezbędnych do zakupu biletu lub danych dotyczących płatności za pomocą E-Card i e-przelewów.
 8. Wszelkie reklamacje dotyczące realizacji zakupu biletu przez Serwis BiletyBilety.pl są przyjmowane w formie pisemnej w terminie do 7 dni od daty realizacji transakcji zakupu. W składanej reklamacji winny się znaleźć wszystkie niezbędne informacje o transakcji oraz pełna dokumentacja dotycząca przedmiotu reklamacji.
 1. Serwis BiletyBilety.pl nie jest odpowiedzialny za jakość realizowanych połączeń i usług na pokładzie autokarów. Wszelkie reklamacje wynikające z nieprawidłowo wykonanej usługi należy zgłosić w formie pisemnej do Przewoźnika, w terminie zgodnym z Umownymi Warunkami Przewozu. W złożonej reklamacji winny się znaleźć podstawowe dane dotyczące realizowanej usługi oraz wszelkie informacje i dokumenty potwierdzające nieprawidłowości w wykonaniu usługi przewozu.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od momentu jej otrzymania przez Przewoźnika.
 3. Serwis BiletyBilety.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, prawnej lub administracyjnej, za korzystanie i dokonywanie zakupu biletu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem Serwisu i Umownymi Warunkami Przewozu.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 Maja 2016 , zwanym dalej w skrócie RODO), obowiązującym od 25 maja 2018 roku, z przyjemnością informujemy, że wdrożyliśmy i realizujemy obowiązki związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z wymogami RODO.

Definicje:

 • Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczącej zidentyfikowanej, lub możliwej do zidentyfikowania, osoby fizycznej. Danymi osobowymi będą np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, dane bankowe, numery dokumentów tożsamości.
 • Podmiotem danych jest osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.
 • Administrator to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Niniejsza informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią regulaminu serwisu internetowego www.BiletyBilety.pl dotyczy pozyskanych bezpośrednio i przetwarzanych danych osobowych Usługobiorcy/Klientów będących osobami fizycznymi (lub prowadzącymi działalność gospodarczą jako osoby fizyczne), których dane dotyczą, zgodnie z wymaganiami informacyjnymi nałożonymi na Administratora danych osobowych na podstawie art. 13 RODO.

Ponadto z uwagi na fakt możliwości pozyskania danych osobowych osób z innego źródła ( np. zlecenia wykonania umowy na rzecz osoby innej niż zamawiająca, zawierającego dane przekazane niebezpośrednio ), lub danych osób wskazanych w celu realizacji umowy , niniejsza informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych jest integralną częścią regulaminu serwisu internetowego www.BiletyBilety.pl, zgodnie z wymaganiami informacyjnymi nałożonymi na administratora danych osobowych na podstawie art. 14 RODO.

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych (w dalszej części użyto określenia: Dane ) jest firma Impuls S.C. z siedzibą pod adresem 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 67, e-mail: info@biletybilety.pl , Dane będą przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym należytą ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych, na podstawie art. 6 lub art. 9 rozporządzenia o ochronie danych.
 3. W sprawach związanych z Pani/a Danymi proszę kontaktować się bezpośrednio Administratorem Ochrony Danych, e-mail: info@biletybilety.pl
 4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy zakupu usług na podstawie złożonego zamówienia Usługobiorcy/Klienta w serwisie internetowym www.BiletyBilety.pl i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1. Dane będą przetwarzane adekwatnie do potrzeb, stosownie oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane. Brak potwierdzenia wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych automatycznie skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy i automatycznym usunięciem przekazanych danych osobowych Usługobiorcy/Klienta z bazy danych.
 5. Dane będą udostępniane wybranemu w zamówieniu przewoźnikowi/przewoźnikom lub innemu podmiotowi, w tym pośrednikowi realizującemu zamawianą usługę na zlecenie Usługobiorcy/Klienta w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 6. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy w zakresie obsługi i rozliczania transakcji opłacanymi kartami płatniczymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b.
 7. Dane przetwarzane będą w celu wykonania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze, art. 6 ust. 1 lit. c, wynikającego z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, art. 6 pkt. 1 lit. f, w tym w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, wykrywania nadużyć i zapobiegania im.
 8. Dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych przez Administratora lub przez inny podmiot na zlecenie Administratora po wyrażeniu zgody Usługobiorcy/Klienta.
 9. Odbiorcami Pani/a (Usługobiorcy/Klienta ) danych osobowych mogą być:
  • podmioty wspierające operacyjne wykonanie umowy, takie jak : obsługa techniczna urządzeń i produktów służących do realizacji umowy, obsługa faktur, Call Center, podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
  • wydawcy kart płatniczych, organizacje płatnicze, banki w zakresie realizacji płatności,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.
  • agenci, agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży usług Administratora.
 10. Administrator nie przewiduje aby Dane mogły być przekazane automatycznie poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej lub organu administracji publicznej w jakimkolwiek innym celu niż związanym z realizacją usługi zamówionej na zlecenie Usługobiorcy/Klienta. Wyjątek stanowi żądanie przekazania danych przez uprawnione podmioty administracji publicznej, lub obowiązki wynikające z postanowień obowiązujących przepisów prawnych.
 11. Dane będą przechowywane przez Administratora przez okres realizacji umowy, nie dłużej niż w określonych obowiązujących przepisach prawnych ( w tym obowiązkach podatkowych ), po tym czasie zostaną automatycznie usunięte. Dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 za niezgodne z pierwotnymi celami, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą.
 12. Ma Pan/i (Usługobiorca/Klient) prawo w odniesieniu do własnych danych osobowych jako podmiot danych:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania lub aktualizacji danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • żądania od Administratora trwałego usunięcia danych osobowych (prawo do zapomnienia)

  W sprawach wymienionych powyżej należy kontaktować się z Administratorem w formie pisemnej pod adresem 90-009 Łódź, ul. Sienkiewicza 67, lub e-mail: info@biletybilety.pl

 13. Ma Pan/i (Usługobiorca/Klient) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 14. Ma Pan/i (Usługobiorca/Klient) także prawo do przenoszenia Danych do innego Administratora w zakresie określonym art. 20 Rozporządzenia (w szczególności historii transakcji).
 15. Przysługuje Pani/u (Usługobiorca/Klient) prawo wniesienia skargi do GIODO w razie uznania, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.
 16. Podanie danych osobowych i tym samym zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne i umowne lecz jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania w celu realizacji umowy, ewentualne niepodanie danych w konsekwencji powoduje odstąpienie od umowy bez wnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do serwisu internetowego www.BiletyBilety.pl

Polecane linki

Spółka IMPULS s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (więcej...)