Tanie bilety lotnicze

Skorzystaj z naszej wyszukiwarki tanich lotów i rezerwuj bilet lotniczy w 3 min
klasa ekonomiczna
1 pasażer
dorośli
dzieci 2-11 lat
niemowlęta 0-24 miesiące

Prawa pasażera

Serwis BiletyBilety.pl wprowadza innowacyjne rozwiązanie dotyczące planowania podróży Biznesowych Twojej firmy. Wieloletnie Doświadczenie naszych konsultantów gwarantuje, że przedstawimy Państwu najdogodniejsze połączenia lotnicze w najniższych cenach, ofertę hotelową dopasowaną do indywidualnych potrzeb, możliwość rezerwacji samochodu.

Podstawowe prawa konsumentów w sytuacji odmowy przyjęcia na pokład, odwołania lub opóźnienia lotu zawarte są w Rozporządzeniu WE 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91. 

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu: 

Jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, powinien on najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym obsługującym. Dodatkowo przewoźnik powinien zaproponować ochotnikom prawo wyboru pomiędzy: 

Masz prawo do wystąpienia o odszkodowanie w wysokości do 1000 SDR za zniszczenie, uszkodzenie, opóźnienie lub utratę bagażu podczas lotu liniami lotniczymi z kraju UE do jakiegokolwiek portu lotniczego na świecie.

Masz prawo do wystąpienia o odszkodowanie za obrażenia lub zgon najbliższych na skutek wypadku podczas lotu obsługiwanego przez przewoźnika z Unii Europejskiej do jakiegokolwiek portu lotniczego na świecie. Pasażer ma prawo do zaliczki w celu pokrycia natychmiastowych potrzeb finansowych.

Oprócz opisanych powyżej praw, pasażer może wnieść roszczenie o odszkodowanie przeciwko organizatorom wyjazdu turystycznego za niewykonanie usług przewidzianych w umowie zawartej w jednym z krajów UE, bez względu na docelowe miejsce podróży.

Kiedy pasażer stwierdza, że opóźnienie powiększa się do rozmiarów trudnych do zaakceptowania, albo też, gdy odebrany właśnie bagaż jest uszkodzony lub nie można go odnaleźć - pierwszym krokiem winno być zwrócenie się do przedstawiciela linii lotniczych obsługujących dany lot z prośbą o rozwiązanie problemu. Dobrze jest zwrócić uwagę na to w jaki sposób następuje rejestracja takiego zgłoszenia, wskazane jest uzyskanie pisemnego potwierdzenia zgłoszenia.

  1. Przy zakupie biletów droga elektroniczną nie przysługuje tobie, jak to ma zwykle miejsce przy umowach zawieranych na odległość (link) prawo do odstąpienia od umowy. 

Delay – opóźnienie

Polecane linki

Spółka IMPULS s.c. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Osi priorytetowej II: INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (więcej...)